Em đang mang thai được 9 tuần, em có bệnh hở van tim 2 lá ¼ , trước khi mang thai em có khám thì BS nói đó chỉ là hở van tim của 1 người bình thường.