(Alobacsi) - Cách đây 15 tháng em đã phải nạo bỏ thai 12 tuần tuổi vì thai chết lưu. Đến nay, em vẫn chưa có thai trở lại.