Gần 1 tuần nay em bị đầy bụng, ợ hơi, đi tiểu nhiều và hơi đau lưng, đôi khi sôi bụng. Đi khám bác sĩ nói em bị đầy hơi và nhiễm giun.