Thưa BS, e bị nhọt ở trong tai (nghe nói là bã đậu), to khoảng 0,5cm , lúc trước nặn thì ra bã trắng, sau khi nặn 1 vài lần thì nó hết gồ lên.