SM lại vừa "thả xích" cho một clip "nhử" fan nữa về EXO.