Sau khi Bộ Công thương công bố kết quả kinh doanh điện 2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thì sáng 4/1, Tập đoàn này cũng đã công bố những thông tin về kết quả kinh doanh năm 2013 của mình. Theo đó, giá bán điện bình quân trên thực tế năm 2013 của EVN đã tăng 134,5 đồng/kWh so với năm 2012, tương đương 9,8%. Tổng doanh thu bán điện cũng tăng 19,85%, đạt trên 172.470 tỷ đồng.