(TBKTSG Online) - Bộ Y tế ngày 5-8 đã chính thức cấp giấy chứng nhận chuỗi nhà thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành nhà thuốc tốt (GPP) cho Công ty cổ phần Dược phẩm ECO vì đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tổ chức, quản lý và hoạt động của chuỗi nhà thuốc GPP.