Một banner quảng cáo game Medal of Honor: Warfighter đã ghi rằng game thủ sẽ được truy cập vào phiên bản beta của phiên bản Battlefield tiếp theo nếu mua trò chơi này.