(DVT.vn) - Khu đô thị mới Châu Giang - Green Pearl, thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý.