Thông thường, bạn chỉ có thể duyệt các thư mục của iPhone thông qua tiện ích iTune của Apple. Tuy nhiên, nếu iPhone của bạn đã jailbreak để cài các ứng dụng “ngoài luồng” thì bạn không thể dùng nó với iTune được nữa. Chính vì vậy, giải pháp tốt nhất là sử dụng tiện ích OpenSSH để cài đặt vào iPhone đồng thời kết hợp với các ứng dụng chạy trên máy tính như WinSCP (cho Windows) hoặc CyberDuck (cho MAC) là bạn có thể dễ dàng duyệt, sao chép các tập tin, thư mục của iPhone từ máy tính. Sau đây là cách thực hiện. Thủ thuật này áp dụng với iPhone 4/ 2G/3G/3GS.