Tôi năm nay 28 tuổi, bị giãn dây chằng khớp gối cách đây 8 tháng do một lần chơi bóng chuyền. Tôi không có hiểu biết nhiều về dạng chấn thương này nên chỉ sau một thời gian đỡ lên đôi chút là tôi chơi thể thao lại. Từ đó đến nay, khớp gối của tôi đã có nhiều lần chấn thương trở lại.