Cháu có thai được 11 tuần 6 ngày. Kết quả siêu âm cho thấy đường kính lưỡng đỉnh là 19mm, có phải hơi lớn không BS?