Năm 2013, Đường hoa Nguyễn Huệ, một trong những sự kiện văn hóa du lịch của TP.HCM bước vào năm thứ mười với chủ đề “Trái tim Việt Nam”.