Hai ngôi sao đình đám của TVB sẽ đến Việt Nam vào ngày 3,4/12 này.