(TNO) Kết thúc phần tranh tụng trong phiên xét xử sáng nay 8.1, lần lượt 7 bị cáo được đứng trước vành móng ngựa để nói lời cuối cùng.