Xin cho biết từ nước ngoài về VN thì được mang bao nhiêu tiền (ngoại tệ)? (dungsteven01…@yahoo.com)