(PL&XH) - Một người có con đồng tính nam muốn tìm thông tin và sự hỗ trợ thì lại được tư vấn rằng: Cần tăng cường sử dụng hoóc-môn nam testosterone sẽ "chữa" được việc thích quan hệ tình dục với nam giới.