Măng cụt Cái Mơn (Bến Tre) nổi tiếng một thời; nhưng nay, nhà vườn đốn đi để nhường đất cho cây khác. Trước đây vùng này, măng cụt có diện tích đến vài ngàn ha, mà giờ chỉ còn vài trăm ha thưa thớt.