Đức đã có một vòng bảng thành công khi toàn thắng tại “bảng tử thần”. Nhưng dường như điều đó đang tạo ra cho các học trò của Joachim Loew một tâm lý chủ quan.