(CL)-Bí thư Đảng ủy Võ Hải Ninh và Chủ tịch Nguyễn Xuân Thê tiếp chuyện tôi tại trụ sở xã với vẻ vui tươi hằn rõ trên nét mặt. Các anh cho biết, Đoàn Kiểm tra xây dựng NTM do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn dẫn đầu vừa về hơn tuần nay. Khác với những lần trước, lần này đoàn khá hài lòng.