Nguyễn Trần Lê Văn, người sáng lập Câu lạc bộ Kỹ năng sống, trực thuộc Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM, cùng hai người bạn đã nảy ra ý tưởng tạo cổng thông tin www.vexere.com.