- Trước việc mưa rét kéo dài đã khiến những vườn mai ở TP Huế không thể nở hoa vào dịp Tết, mặc dù đã có nhiều người “ép” mai bằng cách đưa vào nhà đỏ bóng điện, dùng nilon bọc cây… nhưng cũng không thể nở hoa. Để vớt vát một vụ mai đứng bên bờ trắng tay đã có hàng trăm gốc mai được chuyển vào Sài Gòn để hóng nắng mong sẽ nở hoa đúng vào dịp Tết.