(VEN) - Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao vừa tổ chức buổi tọa đàm với các DN để nêu lên những thuận lợi, khó khăn khi đưa hàng vào hệ thống siêu thị. Nội dung tọa đàm cũng nhắc nhở hệ thống các siêu thị xem xét lại các điều kiện khi làm việc với DN.