Nhóm tiêu thụ xe máy trộm cắp này được băng Tuấn “chó” bảo kê và có liên quan đến vụ chém “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên.