(HQ Online)- DuPont Việt Nam (Công ty hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ) vừa tổ chức buổi Tọa đàm “Đổi mới mang tính định hướng thị trường của DuPont vì sự phát triển bền vững” tại TP. Hồ Chí Minh nhằm đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động tại Việt Nam.