(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì cho toàn bộ công trình hoặc từng hạng mục công trình hoặc từng phần việc của công trình theo yêu cầu của quy trình bảo trì đã được đưa vào khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.