Bộ GDĐT vừa ban hành dự thảo quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học. Liệu sự đổi mới này có đem lại kết quả khả quan nào, trong khi chương trình và sách giáo khoa vẫn nằm trong vòng "kiểm tra, đánh giá"?