Đương sự có quyền thỏa thuận thi hành án, người được thi hành án dân sự (THADS) có quyền đề nghị chấp hành viên tiến hành cưỡng chế loại tài sản của người phải THA mà họ xác minh được và chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình…