GiadinhNet - Ngày 11/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Thủ đô.