(TBKTSG Online) - Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai từ năm 2015 và đưa vào khai thác từ năm 2020 nếu Chính phủ phê duyệt quy hoạch dự án theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải.