Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bùi Văn Ga cho biết, nhiều khả năng điểm sàn sẽ không có đột biến so với năm 2011.