(GD&TĐ) Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm thi vào 4 trường thành viên gồm: Đại học Kinh tế, ĐH Bách khoa, ĐH Sư Phạm và ĐH Ngoại ngữ. Căn cứ trên thống kê điểm thi của Đại học Đà Nẵng và chỉ tiêu tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2009, đã có dự kiến điểm chuẩn vào các trường. Báo GDTĐ online xin giới thiệu điểm chuẩn dự kiến vào các ngành cụ thể của 4 trường trên.