Không khí lạnh gần sáng và ngày mai, 15/3, sẽ ảnh hưởng đến Bắc và Bắc Trung Bộ, cần đề phòng mưa rào và giông, tốc lốc, mưa đá, trời rét đậm.