(baodautu.vn) Gói thầu Tư vấn thực hiện Dự án tuyến metro số 2 TP.HCM sẽ được giới hạn cho các công ty Đức hoặc liên danh trong đó đứng đầu là công ty Đức.