Để hình thành vùng nguyên liệu làm cơ sở cho việc lắp đặt NM chế biến đường sinh học Reb-A từ cây cỏ ngọt Stevia, cuối tháng 2/2010, Cty CP Đầu tư phát triển Stevia Á Châu (Cty CP Á Châu) đã tiến hành nghiên cứu, ứng dụng và trồng cây cỏ ngọt chế biến thành phẩm (dược liệu) phục vụ XK.