DĐDN đã đề cấp vấn nạn rác thải đang hoành hành trong khi DN lại chưa vào cuộc, mặc dù đây là ngành kinh doanh có lợi nhuận tương đối khá. Đặc biệt, từ năm 2003 Bộ Công nghiệp đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành nhựa đến năm 2010. Trong đó có chương trình đầu tư trọng điểm “Phát triển công nghiệp xử lý phế liệu, phế thải ngành nhựa…”, là xây dựng 2 nhà máy xử lý phế liệu nhựa tổng công suất 100.000 tấn/năm. Tuy nhiên đã gần hết năm 2009 mà vẫn chưa thấy nhà máy xử lý phế liệu nhựa nào hoạt động. DĐDN đã trao đổi với ông Đào Duy Kha - Phó TGĐ Cty CP nhựa VN (Vinaplast), DN được giao thực hiện xây dựng hai nhà máy nêu trên để tìm hiểu nguyên nhân.