Trả lời đơn của ông Bùi Văn Chương, thay mặt cho nhiều hộ dân tại phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, kiến nghị những sai trái khi triển khai Dự án Khu đô thị mới Phước Long, do doanh nghiệp tư nhân Lâm Khánh là chủ đầu tư, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh kí văn bản số 63/TTCP-C1 (ngày 14-1-2010) gửi Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị tỉnh giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh tình trạng trở thành điểm nóng.