Đường cao tốc ĐN - Quảng Ngãi là một phần của tuyến đường bộ cao tốc Bắc- Nam. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại giữa các trung tâm kinh tế, các khu công nghiệp của Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi