(baodautu.vn) Đã xuất hiện thêm những “nút thắt” mới trong quá trình chuẩn bị đầu tư cảng Lạch Huyện, một trong hai dự án hạ tầng thí điểm triển khai theo hình thức hợp tác công tư (PPP).