Vietopia là một trong các dự án của Công ty CP Him Lam Phát triển trí tuệ trẻ em Việt (HimLamVikid) được áp dụng và triển khai mô hình “Edutainment”- còn gọi là mô hình giải trí giáo dục. Đây là dự án kết hợp mô hình giải trí, thể thao tổng hợp trong giáo dục hướng nghiệp cho trẻ em từ 3 đến 14 tuổi tại Việt Nam với quy mô lớn nhất châu Á.