“Đến nay, mặc dù một số hạng mục của dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 chậm tiến độ so với dự kiến, song chủ đầu tư - EVN và các nhà thầu thi công vẫn cam kết phấn đấu đưa vào vận hành thương mại tổ máy số 1 vào quý IV năm 2013 và tổ máy số 2 vào quý II năm 2014” – ông Nguyễn Xô Viết, Trưởng ban quản lý dự án Nhiệt điện 2– báo cáo với Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại công trường.