TP - Theo ông Đinh La Thăng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, việc chuẩn bị khởi công dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã hoàn thành, chỉ còn chờ gói ưu đãi từ Chính phủ.