Chiều qua (16-10) Bộ Nội vụ đã tổ chức cuộc họp triển khai "Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020”. Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Vũ Đăng Minh một số vấn đề xung quanh Dự án này.