Đã là người dân đất Việt thì không ai là không biết đến câu ca "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba…” Cứ đến hẹn, hàng triệu con cháu Lạc Hồng dù đang sinh sống ở bất cứ nơi đâu cũng hành hương hoặc hướng về đất Tổ để cùng nhau thắp nén nhang thơm tỏ lòng tri ân thành kính đối với các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công lao xây dựng, gìn giữ và bảo vệ non sông gấm vóc từ ngàn đời.