(Chinhphu.vn) – Ông Lê Minh Tân (tỉnh Quảng Ninh) sinh năm 1955, tham gia công tác từ tháng 2/1975, bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động từ ngày 1/12/1994 đến ngày 1/4/2004. Từ tháng 5/1995 đến ngày 20/7/1998 ông Tân tham gia công tác xã, phường và đóng bảo hiểm xã hội.