KBS dành hẳn hai chương trình truyền hình thực tế chỉ để tuyển chọn dàn học sinh mới của Dream High 2.