Nằm trong quần thể Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, Vườn Quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) có hệ động, thực vật phong phú, đa dạng. Trong đó, có những loài động vật đặc biệt quí hiếm, trên thế giới chỉ còn duy nhất ở đây, như loài voọc Cát Bà. Đáng tiếc, do nạn săn bắt ngày một gia tăng, đã làm suy giảm đáng kể số lượng động vật trong Vườn, đe dọa tới sự tồn vong của cả những loài động vật quí hiếm này.