Ngày 17/5, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam động thổ xây dựng chùa Phật Quang Sơn tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn).