Dòng sông quê hương chảy quanh làng, êm như một suối tóc trong suốt. Ở đó có tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ, trong đó có tôi. Thế rồi, sự đô thị hóa đã giết chết dòng sông ấy. Sông bị ô nhiễm, sông bị lấn. Không còn con thuyền nhỏ năm nào, ông đánh cá cũng về thiên cổ... Ấu thơ trong tôi trở về, chỉ còn lại gốc đa cũng đã thành... cổ điển.