Từ tờ mờ sáng 6/10 người dân khắp nơi đã về trước cổng ngôi nhà 30 Hoàng Diệu với những bó hoa thành kính mong đến giờ được vào viếng và thắp hương tưởng nhớ Đại tướng.